DLA PIPER MON ΕΠΕ

DLA PIPER MON ΕΠΕ

Η εταιρεία DLA PIPER MON ΕΠΕ είναι μία εταιρεία μελετών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με πολυετή πείρα. Η εμπειρία της εταιρείας σε οργάνωση, ανάπτυξη και στρατηγικό σχεδιασμό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.
Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων καινοτόμων υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης, ανάπτυξης συνεργασιών καθώς και του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων . Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Αρχεία:

 • Ισολογισμός ληξης εκκαθάρισης 2016
 •   
 • Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης 2016
 •   
 • Ισολογισμός DLA PIPER 2015
 •   

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
  DLA PIPER MON ΕΠΕ
  Διεύθυνση | Μέρλιν 10 - Τ.Κ:10671,  Αθήνα
  E-mail: info@velegrakis.com
  Τηλέφωνο: 2103620173 | Fax: 2103620175

  DLA PIPER MON ΕΠΕ © 2015